mistrovství Jihomoravské oblasti na krátké trati,
XXXVI. ročník Poháru ADASTu
6. závod Jihomoravské ligy, veřejný závod

 

INFORMACE A POKYNY

Centrum závodu: areál u fotbalového hřiště v Olomučanech
Hlavní funkcionáři závodu:
ředitel:Antonín VĚŽNÍK
hlavní rozhodčí:Karel TRUHLÁŘ
stavitel tratí:Jiří PROCHÁZKA
Složení jury: členství bude nabídnuto těmto závodníkům:
Věra Kolaříková (SBK, D55), Libor Adámek (ABM, H45), Zdeněk Liščinský (TBM, H21)
Prezentace: sobota od 9.00 h do 10.00 h v centru závodu
Dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů
Poplatek za půjčení SI čipu je 40 Kč, v případě jeho ztráty je nutno zaplatit 750 Kč
Popisy kontrol: odběr formou samoobsluhy v centru závodů
Mapa: MÁCHÁČ, 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, květen 2014, mapoval Karel Truhlář, formát A4, laserový tisk, vodovzdorná úprava
Zvláštní značky použité na mapách mají následující význam:
zelený   ×         vývrat
zelený   o         výrazný strom
černý   ×         zvláštní umělý objekt
hnědý   o         milíř
V prostoru závodu probíhá dlouhodobě intenzivní těžba systémem jakési probírky, poslední vlna proběhla zhruba před měsícem. I přes úsilí samovýrobců palivového dřeva zůstávají v lese plochy pokryté změtí větví. Pokud jsou tyto plochy rozměrnější, jsou v mapě vyznačeny značkou pro podrost. Běžný podrost jako maliny, ostružiny či kopřivy se v lese téměř nevyskytuje.
Popis terénu: les porostově pestrý, většinou dobře průběžný, hustá síť komunikací
Převlékání závodníků: výhradně mimo kryté prostory, možnost stavby oddílových tunelů
Vzdálenost z centra na start: 500 m, převýšení 40 m, značeno modrobílými fáborky
Vzdálenost centra a cíle: 0 m
Start prvních závodníků: 000 = 10.30 h, intervalově
startující v kategorii HDR a P nemají určen startovní čas
Použitý systém ražení: elektronický SportIdent
Předpokládané časy vítězů kategorií: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti, bod 10.5 a 12.5
Odebírání map v cíli: do 11.45 h
Časový limit: 90 minut dospělí a dorost, 60 minut žactvo
Uzavření cíle: po průchodu posledního závodníka, nejpozději ve 13.30 h
Vyhlašování výsledků: od 12.45 h- u dětských kategorií první tři, u zbývajících jen vítězové
Protesty: protest proti regulérnosti průběhu závodu doložený vkladem 200 Kč přijímá hlavní rozhodčí
Občerstvení závodníků v cíli ochucená voda (sirup)
V centru je zajištěn prodej nápojů (káva, pivo, limo) a ohřátých uzenin.
Umývání: v umývadlech
Záchody: omezená možnost v centru i cestou na start
Parkování vozidel: prvních asi 60 aut se vejde do areálu za poplatek 20 Kč– dbejte pokynů pořadatelů
zbytek parkuje v obci ve vzdálenosti do 500 m – prosíme, abyste volili místa, kde nebudete bránit majitelům pozemků ve vjezdu či výjezdu vozidel
Upozornění: Je zakázáno vstupovat na zatravněný povrch fotbalového hřiště
  

                                                    Správný směr v lese přejí pořadatelé z Adamova