ROZPIS
XXXIII. ročníku Poháru ADASTu
sobota 10. září 2011 - Útěchov, městská část Brna
Pořádající orgán:Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů
Pořádající subjekt: oddíl OB TJ Spartak Adamov
Typ závodu:denní závod jednotlivců na klasické trati s  pevným pořadím kontrol
Zařazení do soutěží: 9. závod Jihomoravské ligy žactva, dorostu, dospělých a veteránů,
rankingový závod -  kód 110910151, rankingový koeficient 1,00, veřejný závod
Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
HDR, příchozí P3
Přihlášky: přes www.obhana.cz, řádný termín končí v ponděli 5. září 2011 ve 23.59 h
 přihlášky zpracovává hlavní rozhodčí (karel.truhlar@centrum.cz)
Vklady: v řádném termínu žactvo, HDR a příchozí 40 Kč, ostatní 80 Kč
 v pozdějším termínu (do 8. září) zvýšené o 50 %, přihlášky v den závodu za dvojnásobek částek vkladů - netýká se HDR a příchozích
splatné u prezentace
Mapa: DLOUHÉ VRCHY, 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, stav srpen 2011, mapový klíč ISOM 2000, formát  A4, laserový tisk, vodovzdorná úprava.
Hlavní kartograf Karel Truhlář, dále mapovali Petr Čížek a Antonín Věžník
Terén: průběžný les porostově pestrý, hustá síť komunikací
Centrum závodu: sportovní areál v Útěchově
Prezentace: v den závodu od 9.00 do 10.00 h v centru závodu
Start prvních závodníků: 000 = 10.30 h, intervalově
Vzdálenost z centra na start: do 1 000 m
Vzdálenost centra a cíle: 0 m
Použitý systém ražení: elektronický - SportIdent
Hlavní funkcionáři závodu: ředitel:                Petr ČÍŽEK
 hlavní rozhodčí:  Karel TRUHLÁŘ
 stavitel tratí:       Antonín VĚŽNÍK
Bližší informace k závodu: veznik@sci.muni.cz, mobil 739 761 112
Předpokládané časy vítězů kategorií: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti, body 10.5 a 12.5
Předpisy závodu: Pravidla OB, Soutěžní řád Jihomoravské oblasti, Prováděcí pokyny k soutěžím JMO pro rok 2011
Protesty k závodu: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč
k výsledkům závodu doručit na adresu K. T., Plotní 15, 679 04 Adamov

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 5. srpna 2011.